Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

DECYZJA

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku tuczarni na rusztach o obsadzie do Decyzja189 OJP na działce o nr ew. 568/2 położonej w MIEJSCOWOŚCl Żurorninek, stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie w sprawie drogi Bogurzynek - Mdzewo

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zawiadomienie w sprawie kurników Kowalewo

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego.

Informacja

Urząd Gminy w Wiśniewie zgodnie z art.77ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwraca się z prośbą o opinię dotyczącą przedsięwzicia pn. Zespół Elektrowni ,,Park Wiśniewo" gm. Wiśniewo....

Obwieszczenie

Wójt Gminy Stupsk umorzył postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej droga 2347W droga krajowa Nr 7 -Dąbek-Konopki od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z przebudową mostu JNI 01005652 na rzece Dunajczyk w miejscowosci Konopki"....

Wszczęcie postępowania

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej Bogurzynek Mdzewo Nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+694,88 wraz z przebudową mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko.

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzegowo

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzegowo w sprawie przebudowy drogi Bogurzynek - Mdzewo.

Postanowienie dotyczące parku Elektrowni Wiatrowych Wiśniewo

Dotyczy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Zespół Elektrowni Wiatrowych "Park Wiśniewo" gm. Wiśniewo.