Urząd Gminy Wiśniewo

Komunikaty zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - Kowalewo

Komunikaty

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie oraz eksploatacj instalacji odchowu drobiu - kur reprodukcyjnych w Kowalewie....

czytaj więcej o Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - Kowalewo »

Budowa elektrowni wiatrowej w m. Głużek

Komunikaty

Prośba o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej " Wiśniewo I" o mocy do 0,9 MW zlokalizowanej na działce nr Ew. 975 w miejscowości Głużek,...

czytaj więcej o Budowa elektrowni wiatrowej w m. Głużek »

Odpowiedź NOWAGO

Komunikaty

Urząd Gminy w Wiśniewie przesyła uzupełnienie raportu ooś dla przedsięwzięcia polegajacego na rozbudowie i modemizacji instalacji do rnechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w miejscowości Kosiny Bartosowe na działkach...

czytaj więcej o Odpowiedź NOWAGO »

Zawiadomienie Kowalewo - Podkrajewo

Komunikaty

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu chowu drobiu -brojlerów kurzych w systemie sciółkowym w ilosci 403 730 szt./instalację/ cykl tj. 1614,9 DJP w obrębie...

czytaj więcej o Zawiadomienie Kowalewo - Podkrajewo »

Zawiadomienie - Kurniki Kowalewo

Komunikaty

Urząd Gminy w Wiśniewie, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

czytaj więcej o Zawiadomienie - Kurniki Kowalewo »

Informacja kurniki w Kowalewie

Komunikaty

Urząd Gminy w Wiśniewie zwraca się z prośbą o opinię dotyczącą przedsięwzięcia polegającego na budowie oraz eksploatacji instalacji odchowu drobiu-kur reprodukcyjnych 39600 szt.lcykl w miejscowości Kowalewo.

czytaj więcej o Informacja kurniki w Kowalewie »

Realizacja: IDcom.pl