Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wody Polskie

Podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wylotem do rowu melioracyjnego o nazwie R-C 18 w km 6+650, zlokalizowanym na działce nr ew. 279 obręb 13 Wiśniewo, gmina Wiśniewo, powiat mławski, oczyszczonych wod...

Zawiadomienie Wojewody mazowieckiego dotyczace Budowy S7

Zostało Wszczęte postępowanie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) -Płonsk (S10) na odcinku Mława -Strzegowo -Zadanie I"

Zawiadomienie

Wójt UG Wiśniewo zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie Budowy GPZ Miączyn wraz z linią 110 kV oraz powiązaniami z siecią SN-15 kV.

Odbiór azbestu

Uwaga !!! Urząd Gminy w Wiśniewie w ramach programu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest” informuje o możliwości bezpłatnego odbioru eternitu. Osoby

Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie gminy Wiśniewo

„Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie gminy Wiśniewo dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 57.282,50 zł ”.