Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Decyzja - Tuczarnia w Żurominku

Decyzja o stwierdzenu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zawiadomienie

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia 18 kwietnia 2017 r., znak: DOOS-OAII.4200.14.2016.ew.]Sz.25, zmienił decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2011 r., znak: WOOS-II.4200.8.2011.]I, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi...

Porady Prawne dla mieszkańców

Informacja Starosty Mławskiego o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu mławskiego w 2017 roku

Decyzja -Rozbudowa MBP Kosiny Bartosowe

Modernizacja MBP w Kosinach Bartosowych

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

O podjęciu uchwały w sprawie przystapienia do sporzadzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Usuwanie azbestu z terenu gminy Wiśniewo

Usuwanie azbestu z terenu gminy Wiśniewo dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 29.469,00 zł

Zawieszenie postępowania w sprawie rozbudowy MBP Kosiny Bartosowe

Zawieszenie postępowania w sprawie rozbudowy MBP Kosiny Bartosowe na wniosek osoby, na której żądane postępowanie zostało wszczęte.

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie przebudowy obiektów mostowych w Głużku i Rumoce

W sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - polegającej na przebudowie obiektów mostowych w m. Głużek o JNI 01 005642 i JNI 01005643 oraz w m. Rumoka o JNI 01005644 wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2332W od drogi nr 4640W ( Bieżuń -Szreńsk -Mława ) - Głużek - Rumoka wraz z podziałem nieruchomości...

Obwieszczenie rozbudowa MBP Kosiny Bartosowe

Obwieszczenie o rozbudowie i modernizacji instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych na działkach o numerach ew. 71/5 i 7117 w Kosinach Bartosowych.