Komunikaty (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konsultacje - program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy do konsultacji Urząd Gminy w Wiśniewie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zapoznania się z projektem PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIŚNIEWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na 2013 ROK Projekt Programu został opracowany Na podstawie...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Wiśniewo podaje do publicznej wiadomości &n

Postanowienie - Rozbudowia Okresowego Bioreaktora Beztlenowego w miejscowośco Kosiny Bartosowe

Postanawiam: Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla palowanego przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Okresowego Bioreaktora Beztlenowego wraz z instalacją biogazową wykorzystującą energie odnawialną z odpadów do produkcji prądu w Kosinach Bartosowych, Gmina Wiśniewo etap II i III”...

Postanowienie - elektrownia wiatrowa Kowalewo

Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla palowanego przedsięwzięcia " Elektrownia wiatrowa Kowalewo” na działce nr ew.8 w miejscowości Kowalewo gm. Wiśniewo.