Komunikaty (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odwołanie

Odwołanie Pana Zbigniewa Koźlakiewicz w sprawie budowy 7 kurników w miejscowości Podkrajewo.

Decyzja w sprawie budowy kompostowni odpadów biodegradowalnych

Decyzja w sprawie wydania decyzji na budowę kompostowni odpadów biodegradowalnych w Kosinach Bartosowych.

Budowa stawów rybnych w Korbońcu

Prośba o uzgodnienie warunków i opinię realizacji przedsięwzięcia budowy stawów rybnych w Korbońcu.

DECYZJA

Decyzja odmowna na wydanie zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji 7 kurników do sciółkowego chowu drobiu -brojlera kurzego w Podkrajewie.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania po uchyleniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji 7 kurników w Podkrajewie.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na prowadzeniu prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w granicach obszaru koncesyjnego "blok 173".

Zawiadomienie

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego po uchyleniu decyzji środowiskowej dla budowy 7 kurników w Podkrajewie.

DECYZJA

Decyzja: ustalam środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kwatery odpadów poprocesowych na działce nr ew. 71/3 w miejscowości Kosiny Bartosowe gmina Wiśniewo.