Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Hala Modła

Owieszczenie dotyczace budowy Hali w Modle.

Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie wydało decyzję znak: SKO/IN1864/2016. Utrzymując w mocy decyzję Wójta Gminy Wiśniewo z dnia 24.08 2016r. nr RBGK 6220.07.2015 w sprawie odmowy wydania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej "Wiśniewo I" o mocy do 0,9 MW zlokalizowanej na działce...

Zawiadomienie o przebudowie drogi

Zawiadomienie o przebudowie drogi powiatowej Nr 2347W: droga krajowa nr 7 -Dąbek-Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykorzystaniu dwóch hal : techniczno -transportowej i przemysłowej dla lokalizacji instalacji mechanicznego rozdrabiania odpadów dla produkcji RDF na działce o...

Zawiadomienie - droga Bogurzynek-Mdzewo

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 3/2016 zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie drogi powiatowej Bogurzynek -Mdzewo.

Obwieszczenie - wykorzystanie dwóch hal: techniczno transportowej i przemysłowej

Wniosek firmy Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z O. O. w Mławie ul. Płocka 102,06-500 Mława obecnie NOVAGO Sp. z O. 0 ul. Grzebskiego 10,06-500 Mława o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykorzystaniu dwóch hal : techniczno transportowej i przemysłowej dla lokalizacji instalacji mechanicznego...

Decyzja - Kurniki Kowalewo

Decyzja odmowy wydania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie oraz eksploatacji instalacji chowu drobiu -brojlera kurzego w ilości 39800 szt./cykl, tj. 238800szt./rok wraz z obiektami towarzyszącymi na działce nr ew. 680/1 w miejscowości Kowalewo gm. Wiśniewo.

Elektrownia wiatrowa "Wiśniewo I"

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej "Wiśniewo I" o mocy do 0,9 MW zlokalizowanej na działce nr ew. 975 w miejscowości Głużek, gm. Wiśniewo.

Obwieszczenie - droga Bogurzynek - Mdzewo

Zawiadamiam, że w dniu 10.06.2016 roku została wydana decyzja Nr 6220.6.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacji przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie drogi powiatowej Bogurzynek -Mdzewo nr 2342W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu JNI 01005651 na rzece Sewerynka w miejscowości Kowalewko.