Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Lasy - plan urządzania

UWAGA!!! Urząd Gminy w Wiśniewie zgodnie z art. 21 ust.4 i 5 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. uprzejmie informuje, że od dnia 01.07.2017 r. do dnia 30.07.2017 r. w ww. Urzędzie w pokoju nr 7 wyłożone zostaną projekty uproszczonych planów urządzania lasu.

Decyzja - Hala w Żurominku

Hala w miejscowości Żurominek, stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Manewry Straży Pożarnej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie informuje, że w dniu 30.05.2017 roku na terenie Zespołu Szkół w Wiśniewie zostaną przeprowadzone manewry gminne dla jednostek OSP: Podkrajewo, Wyszyny Kościelne, Rzęgnowo, Unierzyż, Piegłowo.

Decyzja - Tuczarnia w Żurominku

Decyzja o stwierdzenu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zawiadomienie

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia 18 kwietnia 2017 r., znak: DOOS-OAII.4200.14.2016.ew.]Sz.25, zmienił decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2011 r., znak: WOOS-II.4200.8.2011.]I, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi...

Porady Prawne dla mieszkańców

Informacja Starosty Mławskiego o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu mławskiego w 2017 roku

Decyzja -Rozbudowa MBP Kosiny Bartosowe

Modernizacja MBP w Kosinach Bartosowych

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

O podjęciu uchwały w sprawie przystapienia do sporzadzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Usuwanie azbestu z terenu gminy Wiśniewo

Usuwanie azbestu z terenu gminy Wiśniewo dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 29.469,00 zł