Urząd Gminy Wiśniewo

Komunikaty zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Zawiadomienie-Kowalewo

Komunikaty

Zawiadomienie o wniosku na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji 1 kurnika do sciółkowego chowu drobiu brojlerów kurzych o łącznej 39800 szt./cykl (159 DJP) w obrębie...

czytaj więcej o Zawiadomienie-Kowalewo »

Zawiadomienie-Kowalewo

Komunikaty

Zawiadomienie o wniosku na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji 1 kurnika do sciółkowego chowu drobiu brojlerów kurzych o łącznej 39800 szt./cykl (159 DJP) w obrębie...

czytaj więcej o Zawiadomienie-Kowalewo »

Zawiadomienie

Komunikaty

Urząd Gminy zawiadamia o prośbie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajątcego na budowie i eksploatacji instalacji chowu drobiu-brojlera kurzego w systemie sciółkowym w ilości 39800 szt./instalację/...

czytaj więcej o Zawiadomienie »

Decyzja Podkrajewo-Kowalewo

Komunikaty

Decyzja w sprawie uwarunkowań środowiskowych w sprawie kurników Podkrajewo-Kowalewo

czytaj więcej o Decyzja Podkrajewo-Kowalewo »

Postanowienie

Komunikaty

Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla palowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej " Wiśniewo1" o mocy do 0,9 MW zlokalizowanej na działce nr Ew. 975 w miejscowości Głużek gm. Wiśniewo....

czytaj więcej o Postanowienie »

Zakończenie postępowania administracyjnego

Komunikaty

zakonczono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu chowu drobiu brojlerów kurzych w systemie sciółkowym w ilości 403 730...

czytaj więcej o Zakończenie postępowania administracyjnego »

Decyzja

Komunikaty

Ustalam środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji instalacji odchowu drobiu-kur reprodukcyjnych 39600 sztuk/cykl na działkach nr Ew. 706/13 i 706/15 w miejscowości Kowalewo, gmina Wiśniewo, powiat mławski....

czytaj więcej o Decyzja »

Wszczęcie postępowania

Komunikaty

Urząd Gminy w Wiśniewie zgodnie z art.77 ust. 1 ustawy z dnia 3 paździemika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie zwraca się z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie i...

czytaj więcej o Wszczęcie postępowania »

Wszczęcie postępowania

Komunikaty

Urząd Gminy w Wiśniewie zgodnie z art.77 ust. 1 ustawy z dnia 3 paździemika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie zwraca się z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie i...

czytaj więcej o Wszczęcie postępowania »

Realizacja: IDcom.pl