Komunikaty (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie gminy Wiśniewo

„Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie gminy Wiśniewo dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 57.282,50 zł ”.

Ogłoszenie

Starosty Mławskiego z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie Wspólnoty Grutowej wsi Bogurzyn, gm. Wiśniewo.

Lasy - plan urządzania

UWAGA!!! Urząd Gminy w Wiśniewie zgodnie z art. 21 ust.4 i 5 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. uprzejmie informuje, że od dnia 01.07.2017 r. do dnia 30.07.2017 r. w ww. Urzędzie w pokoju nr 7 wyłożone zostaną projekty uproszczonych planów urządzania lasu.

Decyzja - Hala w Żurominku

Hala w miejscowości Żurominek, stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Manewry Straży Pożarnej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie informuje, że w dniu 30.05.2017 roku na terenie Zespołu Szkół w Wiśniewie zostaną przeprowadzone manewry gminne dla jednostek OSP: Podkrajewo, Wyszyny Kościelne, Rzęgnowo, Unierzyż, Piegłowo.