Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wszczęcie postępowania

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej Bogurzynek Mdzewo Nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+694,88 wraz z przebudową mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko.

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzegowo

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzegowo w sprawie przebudowy drogi Bogurzynek - Mdzewo.

Postanowienie dotyczące parku Elektrowni Wiatrowych Wiśniewo

Dotyczy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Zespół Elektrowni Wiatrowych "Park Wiśniewo" gm. Wiśniewo.

Postanowienie Wiatraki Wiśniewo

Postanowienie o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. Zespł Elektrowni Wiatrowych "Park Wiśniewo" gm. Wiśniewo.

Decyzja Kowalewo 680-2

Decyzja kurniki Kowalewo 680-2.

Decyzja Kowalewo 680-1

Decyzja kurniki Kowalewo 680-1.

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wniosku na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji 1 kurnika do sció

Usuwanie azbestu

Usuwanie azbestu z terenu gminy Wiśniewo – etap IV dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 28043,00 zł

Zawiadomienie

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie działki położonej w Kowalewie, gm. Wisniewo nr Ew. 680/2.