Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr XXI/97/2020

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2020.

Uchwała Nr XX/96/2020

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wiśniewo.

Uchwała Nr XX/95/2020

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2020.

Uchwała Nr XX/94/2020

W sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Wiśniewo.

Uchwała Nr XX/93/2020

W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Uchwała Nr XX/92/2020

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.

Uchwała Nr XX/91/2020

W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wiśniewo wotum zaufania za 2019 rok.

Uchwała Nr XIX/90/2020

W sprawie przyjęcia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiśniewo na rok 2020".

Uchwała Nr XIX/89/2020

W sprawie: zmiany uchwaty budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2020.

Uchwała Nr XIX/88/2020

W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo.