Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie - wykorzystanie dwóch hal: techniczno transportowej i przemysłowej

Wniosek firmy Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z O. O. w Mławie ul. Płocka 102,06-500 Mława obecnie NOVAGO Sp. z O. 0 ul. Grzebskiego 10,06-500 Mława o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykorzystaniu dwóch hal : techniczno transportowej i przemysłowej dla lokalizacji instalacji mechanicznego...

Decyzja - Kurniki Kowalewo

Decyzja odmowy wydania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie oraz eksploatacji instalacji chowu drobiu -brojlera kurzego w ilości 39800 szt./cykl, tj. 238800szt./rok wraz z obiektami towarzyszącymi na działce nr ew. 680/1 w miejscowości Kowalewo gm. Wiśniewo.

Elektrownia wiatrowa "Wiśniewo I"

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej "Wiśniewo I" o mocy do 0,9 MW zlokalizowanej na działce nr ew. 975 w miejscowości Głużek, gm. Wiśniewo.

Obwieszczenie - droga Bogurzynek - Mdzewo

Zawiadamiam, że w dniu 10.06.2016 roku została wydana decyzja Nr 6220.6.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacji przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie drogi powiatowej Bogurzynek -Mdzewo nr 2342W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu JNI 01005651 na rzece Sewerynka w miejscowości Kowalewko.

DECYZJA

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku tuczarni na rusztach o obsadzie do Decyzja189 OJP na działce o nr ew. 568/2 położonej w MIEJSCOWOŚCl Żurorninek, stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie w sprawie drogi Bogurzynek - Mdzewo

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zawiadomienie w sprawie kurników Kowalewo

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego.

Informacja

Urząd Gminy w Wiśniewie zgodnie z art.77ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwraca się z prośbą o opinię dotyczącą przedsięwzicia pn. Zespół Elektrowni ,,Park Wiśniewo" gm. Wiśniewo....

Obwieszczenie

Wójt Gminy Stupsk umorzył postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej droga 2347W droga krajowa Nr 7 -Dąbek-Konopki od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z przebudową mostu JNI 01005652 na rzece Dunajczyk w miejscowosci Konopki"....