Komunikaty (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa chodników przy drodz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Uprzejmie informujemy, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w postępowaniu Nr Or.341/2/08 na „ Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiśniewo&rdqu

Rozstrzygnięcie protestu dotyczącego przydomowych oczyszczalni

Rozstrzygnięcie protestu dotyczącego przydomowych oczyszczalni

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT

Zawiadomienie o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą

Dotyczy postępowania Nr Or.341/2/08 na „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiśniewo”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 341/2/08

Wiśniewo, dnia 31.07.2008 r. Urząd Gminy 06-521 Wiśniewo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dotyczy postępowania na dzierżawę nieruchomości w Kosinach Bartosowych w celu wydobycia kopalin.