Urząd Gminy Wiśniewo

Komunikaty (2008) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Komunikaty

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa chodników przy drodze w miejscowościach Wiśniewko, Wojnówka, Korboniec, Podkrajewo”.

czytaj więcej o Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. »

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Komunikaty

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotycząca „Przebudowy chodników przy drodze w miejscowościach: Wiśniewko, Wojnówka, Korboniec, Podkrajewo”.

czytaj więcej o Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia »

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Komunikaty

Uprzejmie informujemy, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w postępowaniu Nr Or.341/2/08 na „ Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiśniewo”, jako najkorzystniejszą wybrano ofert spółki AWAS - Systemy...

czytaj więcej o Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. »

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT

Komunikaty

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT STWORZENIE GMINNEJ SZKÓŁKI JĘZYKOWEJ Z NOATROSKIMI, DOSTOSOWANYMI DO CZASU WOLNEGO N/W GRUP METODAMI NAUCZANIA. Informujemy, że na zaproszenie do składania ofert wpłynęła 1 oferta. W wyniku zakończenia...

czytaj więcej o INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT »

Zawiadomienie o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą

Komunikaty

Dotyczy postępowania Nr Or.341/2/08 na „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiśniewo”

czytaj więcej o Zawiadomienie o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą »

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 341/2/08

Komunikaty

Wiśniewo, dnia 31.07.2008 r. Urząd Gminy 06-521 Wiśniewo nr postępowania: Or.341/2-15/08 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Niniejszym zawiadamia się o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne nr ZP Or.341/2/08...

czytaj więcej o Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 341/2/08 »

Stworzenie gminnej szkółki językowej z nowatorskimi, dostosowanymi do czasu wolnego n/w grup metodami nauczania

Komunikaty

Urząd Gminy w Wiśniewie 06-521 Wiśniewo Tel .023 655 70 24/25 ogłasza konkurs ofert w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na realizację zadania: Stworzenie gminnej szkółki językowej z nowatorskimi, dostosowanymi...

czytaj więcej o Stworzenie gminnej szkółki językowej z nowatorskimi, dostosowanymi do czasu wolnego n/w grup metodami nauczania »

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Komunikaty

Dotyczy postępowania na dzierżawę nieruchomości w Kosinach Bartosowych w celu wydobycia kopalin.

czytaj więcej o Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. »

Realizacja: IDcom.pl