Komunikaty (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Zagospodarowanie placu gminnego w Wiśniewie – I etap projektu "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w wioskach gminy Wiśniewo”"

DECYZJA

Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do ściółkowego

OBWIESZCZENIE

Urząd Gminy w Wiśniewie, działając na postawie art.33 ust.1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo

Roztrzygnięcie przetrgu

Roztrzygniecie przetargu na przebudowe drogi w Starej Otoczni i Modle

OBWIESZCZENIE

Urząd Gminy w Wiśniewie, działając na postawie art.33 ust.1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo

Wybór oferty

Wybór oferty na przebudowę drogi gminnej w m Wiśniewo o długości 1100 m.

Rozstrzygnięcie protestu

Rozstrzygnięcie protestu dotyczącego przetargu na "Modernizacje centralnego ogrzewania w Szkołach postawowych w Bogurzynie, Głużku i Starych Kosinach"

Protest

Protest złożony przez "EUROINSTAL" Mirosław Dębski i Synowie spółka z o. o. dotyczacego przetargu na "Modernizacje centralnego ogrzewania w Szkołach postawowych w Bogurzynie, Głużku i Starych Kosinach"

Zawiadomienie

Urząd Gminy w Wiśniewie, działając na podstawie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Uprzejmie informujemy, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w postępowaniu Nr Or.341/5/09 na „Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkołach Podstawowych w Bogurzynie, w Głużku, w Starych Kosinach” jako najkorzystniejsza ofertę cenową wybrano ofertę Firma Techniczno – Handlowa SAN-BUD 09-200 Sierpc ul. Instalatarów...