Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

XXII Sesja Rady Gminy

Wiśniewo 25.08.2020r &n

Wymiana pieców - informacja

W przygotowaniu jest uchwała rady gminy w sprawie wymiany źródeł ciepła. Niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych opinii zostanie ona uchwalona na sesji rady gminy. O dotację mogą ubiegać się mieszkańcy Gminy Wiśniewo, którzy wymienili lub wymienią piec w 2020 roku. O terminie składania wniosków poinformujemy po podjęciu...

Raport o stanie gminy za 2019

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, co roku do 31 maja Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk,

ogłoszenie - wypłata podatku akcyzowego

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Wiśniewo ogłasza, że w 2020 roku producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego