Komunikaty (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie rozbudowa MBP Kosiny Bartosowe

Obwieszczenie o rozbudowie i modernizacji instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych na działkach o numerach ew. 71/5 i 7117 w Kosinach Bartosowych.

Decyzja w sprawie budowy hali w Żurominku

Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zakończenie Postępowania administracyjnego i decyzja dotyczaca budowy hali w Modle

Zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku hali magazynowej wraz z niezbedną infrastrukturą oraz obsługą komunikacyjną na działce nr ew. 29016 w miejscowości Modła gm. Wiśniewo.

Postanowienie hala w Modle

Postanowienie dotyczace budowy budynku hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz obsługą komunikacyjną na działce nr ew. 290/6 w miejscowości Modła gm. Wiśniewo.

Obwieszczenie Hala Modła

Owieszczenie dotyczace budowy Hali w Modle.

Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie wydało decyzję znak: SKO/IN1864/2016. Utrzymując w mocy decyzję Wójta Gminy Wiśniewo z dnia 24.08 2016r. nr RBGK 6220.07.2015 w sprawie odmowy wydania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej "Wiśniewo I" o mocy do 0,9 MW zlokalizowanej na działce...

Zawiadomienie o przebudowie drogi

Zawiadomienie o przebudowie drogi powiatowej Nr 2347W: droga krajowa nr 7 -Dąbek-Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykorzystaniu dwóch hal : techniczno -transportowej i przemysłowej dla lokalizacji instalacji mechanicznego rozdrabiania odpadów dla produkcji RDF na działce o...