Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Usuwanie azbestu z terenu gminy Wiśniewo

Usuwanie azbestu z terenu gminy Wiśniewo dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 29.469,00 zł

Zawieszenie postępowania w sprawie rozbudowy MBP Kosiny Bartosowe

Zawieszenie postępowania w sprawie rozbudowy MBP Kosiny Bartosowe na wniosek osoby, na której żądane postępowanie zostało wszczęte.

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie przebudowy obiektów mostowych w Głużku i Rumoce

W sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - polegającej na przebudowie obiektów mostowych w m. Głużek o JNI 01 005642 i JNI 01005643 oraz w m. Rumoka o JNI 01005644 wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2332W od drogi nr 4640W ( Bieżuń -Szreńsk -Mława ) - Głużek - Rumoka wraz z podziałem nieruchomości...

Obwieszczenie rozbudowa MBP Kosiny Bartosowe

Obwieszczenie o rozbudowie i modernizacji instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych na działkach o numerach ew. 71/5 i 7117 w Kosinach Bartosowych.

Decyzja w sprawie budowy hali w Żurominku

Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zakończenie Postępowania administracyjnego i decyzja dotyczaca budowy hali w Modle

Zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku hali magazynowej wraz z niezbedną infrastrukturą oraz obsługą komunikacyjną na działce nr ew. 29016 w miejscowości Modła gm. Wiśniewo.

Postanowienie hala w Modle

Postanowienie dotyczace budowy budynku hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz obsługą komunikacyjną na działce nr ew. 290/6 w miejscowości Modła gm. Wiśniewo.

Obwieszczenie Hala Modła

Owieszczenie dotyczace budowy Hali w Modle.