Urząd Gminy Wiśniewo

Komunikaty zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzegowo

Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzegowo w sprawie przebudowy drogi Bogurzynek - Mdzewo.

czytaj więcej o Obwieszczenie Wójta Gminy Strzegowo »

Postanowienie dotyczące parku Elektrowni Wiatrowych Wiśniewo

Komunikaty

Dotyczy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Zespół Elektrowni Wiatrowych "Park Wiśniewo" gm. Wiśniewo.

czytaj więcej o Postanowienie dotyczące parku Elektrowni Wiatrowych Wiśniewo »

Postanowienie Wiatraki Wiśniewo

Komunikaty

Postanowienie o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. Zespł Elektrowni Wiatrowych "Park Wiśniewo" gm. Wiśniewo.

czytaj więcej o Postanowienie Wiatraki Wiśniewo »

Zawiadomienie

Komunikaty

Zawiadomienie o wniosku na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji 1 kurnika do sciółkowego chowu drobiu brojlerów kurzych o łącznej 39800 szt./cykl (159 DJP) w obrębie...

czytaj więcej o Zawiadomienie »

Usuwanie azbestu

Komunikaty

Usuwanie azbestu z terenu gminy Wiśniewo – etap IV dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 28043,00...

czytaj więcej o Usuwanie azbestu »

Zawiadomienie

Komunikaty

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie działki położonej w Kowalewie, gm. Wisniewo nr Ew. 680/2.

czytaj więcej o Zawiadomienie »

Zawiadomienie

Komunikaty

Urząd Gminy w Wiśniewie zwraca się z prośbą oopinię dotyczącą przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej "Wiśniewo I" o mocy do 0,9 MW zlokalizowanej na działce nr Ew. 975 w miejscowości Głużek.

czytaj więcej o Zawiadomienie »

Realizacja: IDcom.pl