Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa Iinii napowietrznej GPZ Miączyn -GPZ Olechinek

Wójt UG Wiśniewo zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie Budowy GPZ Miączyn wraz z linią 110 kV oraz powiązaniami z siecią SN-15 kV.

Odbiór azbestu

Uwaga !!! Urząd Gminy w Wiśniewie w ramach programu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest” informuje o możliwości bezpłatnego odbioru eternitu. Osoby

Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie gminy Wiśniewo

„Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie gminy Wiśniewo dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 57.282,50 zł ”.

Ogłoszenie

Starosty Mławskiego z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie Wspólnoty Grutowej wsi Bogurzyn, gm. Wiśniewo.