Deklaracja dostępności

Gmina Wiśniewo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.ugwisniewo.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-02-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-07-06
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-07-13
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Piotr Ronkiewicz , adres e-mail: piotrr@ugwisniewo.pl , telefon: 236557025.

Informacja zwrotna

Urząd Gminy w Wiśniewie przyjmuje zgłoszenia o trudnościach dostępu do informacji zawartej na stronach Urzędy Gminy telefonicznie pod telefonem 23 655 70 24, osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej ugwisniewo@ugwisniewo.pl i tradycyjnej. Po podaniu zakresu "niedostępnej informacji" oraz metody kontaktu pracownicy Urzędu Gminy udzielą żądanej informacji lub wskażą sposób dostępu do danej informacji.

Postępowanie odwoławcze

W razie nie udostępnienia informacji w ustalonym terminie stosowane są procedury przewidziane w wypadku odmowy udzielenia informacji publicznej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dodatkowe informacje

Jeszcze większa dostepność

Zapewniamy możliwość odczytania głosowo żądanej informacji ze strony po podaniu telefonu kontaktowego

Deklaracja poprawy dostępności

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lipca 2020 10:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Ronkiewicz
Ilość wyświetleń: 32
21 września 2020 11:58 (Piotr Ronkiewicz) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
21 września 2020 11:53 (Piotr Ronkiewicz) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
21 września 2020 11:42 (Piotr Ronkiewicz) - Aktualizacja deklaracji dostepności.