Urząd Gminy Wiśniewo

Komunikaty zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Decyzja - Kurniki Kowalewo

Komunikaty

Decyzja odmowy wydania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie oraz eksploatacji instalacji chowu drobiu -brojlera kurzego w ilości 39800 szt./cykl, tj. 238800szt./rok wraz z obiektami towarzyszącymi na działce nr ew. 680/1 w...

czytaj więcej o Decyzja - Kurniki Kowalewo »

Elektrownia wiatrowa "Wiśniewo I"

Komunikaty

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej "Wiśniewo I" o mocy do 0,9 MW zlokalizowanej na działce nr ew. 975 w miejscowości Głużek, gm. Wiśniewo.

czytaj więcej o Elektrownia wiatrowa "Wiśniewo I" »

Obwieszczenie - droga Bogurzynek - Mdzewo

Komunikaty

Zawiadamiam, że w dniu 10.06.2016 roku została wydana decyzja Nr 6220.6.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacji przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie drogi powiatowej Bogurzynek -Mdzewo nr 2342W od km 0+000,00 do km 10+658,00...

czytaj więcej o Obwieszczenie - droga Bogurzynek - Mdzewo »

DECYZJA

Komunikaty

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku tuczarni na rusztach o obsadzie do Decyzja189 OJP na działce o nr ew. 568/2 położonej w MIEJSCOWOŚCl Żurorninek, stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia...

czytaj więcej o DECYZJA »

Obwieszczenie w sprawie drogi Bogurzynek - Mdzewo

Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

czytaj więcej o Obwieszczenie w sprawie drogi Bogurzynek - Mdzewo »

Informacja

Komunikaty

Urząd Gminy w Wiśniewie zgodnie z art.77ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwraca się z prośbą...

czytaj więcej o Informacja »

Obwieszczenie

Komunikaty

Wójt Gminy Stupsk umorzył postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej droga 2347W droga krajowa Nr 7 -Dąbek-Konopki od km 0+000,00...

czytaj więcej o Obwieszczenie »

Wszczęcie postępowania

Komunikaty

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej Bogurzynek Mdzewo Nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+694,88 wraz z przebudową mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko.

czytaj więcej o Wszczęcie postępowania »

Realizacja: IDcom.pl