Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze wykonawcy - Zakup i montaż witaczy, tablic reklamowych

Wójt Gminy Wiśniewo informuje, że w POSTĘPOWANIU W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro (art.4 pkt. 8 ustawy) Prz

Informacja z otwarcia ofert na przebudowę dróg w Bogurzynie i Korboniec-Wojnówka

Informacja z otwarcia ofert na przebudowę dróg w Bogurzynie i Korboniec-Wojnówka.

Zapytanie ofertowe- zakup i montaż witaczy- tablic reklamowych

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków...

Przetarg na PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGURZYN

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGURZYN

Przetarg na PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ KORBONIEC – WOJNÓWKA

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ KORBONIEC – WOJNÓWKA

Informacja o wyborze oferty "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Modła"

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4640W Bieżuń -Szreńsk -Mława w miejscowości Modła

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEN NA ROK 2020 GMINY WIŚNIEWO

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEN NA ROK 2020 GMINY WIŚNIEWO

Informacja z otwarcia Ofert przetarg III

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na: 0dbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochądzqcych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniewo"

III Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów 2020

III przetarg na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniewo OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU -Usługi.