Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Głużek na działce nr 568

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głużek na działce nr 568

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiśniewo

Dokumentacja przetargowa dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniewo.

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiśniewo

Dokumentacja przetargowa dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniewo.

Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniewo

Dokumentacja przetargowa dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniewo.