Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg na PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGURZYN

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGURZYN

Przetarg na PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ KORBONIEC – WOJNÓWKA

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ KORBONIEC – WOJNÓWKA

Informacja o wyborze oferty "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Modła"

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4640W Bieżuń -Szreńsk -Mława w miejscowości Modła

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEN NA ROK 2020 GMINY WIŚNIEWO

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEN NA ROK 2020 GMINY WIŚNIEWO

Informacja z otwarcia Ofert przetarg III

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na: 0dbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochądzqcych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniewo"

III Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów 2020

III przetarg na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniewo OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU -Usługi.

ZAWIADOMIENIE 0 UNIEWAZNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP 633169-N-2019 z dnia 06.12.2019 r. pn. Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniewo.

Informacja z otwarcia Ofert przetarg II

Informacja z otwarcia ofert w postepowaniu przetargowym na: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniewo" przetarg II.

II Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów 2020

Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniewo