Komunikaty (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wody Polskie

Dyrektor zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do środowiska wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych znajdujących się na terenie Zakładu Fermy Koźlakiewicz Sp. J., Wiśniewo 99A, 06-521 Wiśniewo.

Obwieszczenie

Dyrektor Zlewni w Ciechanowie podaje do publicznej wiadomosci informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu stacji paliw zlokalizowanej na działce 330/1 obręb Wiśniewo.