Urząd Gminy Wiśniewo

Komunikaty zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Zawiadomienie

Komunikaty

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia 18 kwietnia 2017 r., znak: DOOS-OAII.4200.14.2016.ew.]Sz.25, zmienił decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2011 r., znak: WOOS-II.4200.8.2011.]I, o środowiskowych...

czytaj więcej o Zawiadomienie »

Porady Prawne dla mieszkańców

Komunikaty

Informacja Starosty Mławskiego o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu mławskiego w 2017 roku

czytaj więcej o Porady Prawne dla mieszkańców »

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

Komunikaty

O podjęciu uchwały w sprawie przystapienia do sporzadzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

czytaj więcej o Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego »

Usuwanie azbestu z terenu gminy Wiśniewo

Komunikaty

Usuwanie azbestu z terenu gminy Wiśniewo dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 29.469,00 zł

czytaj więcej o Usuwanie azbestu z terenu gminy Wiśniewo »

Zawieszenie postępowania w sprawie rozbudowy MBP Kosiny Bartosowe

Komunikaty

Zawieszenie postępowania w sprawie rozbudowy MBP Kosiny Bartosowe na wniosek osoby, na której żądane postępowanie zostało wszczęte.

czytaj więcej o Zawieszenie postępowania w sprawie rozbudowy MBP Kosiny Bartosowe »

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie przebudowy obiektów mostowych w Głużku i Rumoce

Komunikaty

W sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - polegającej na przebudowie obiektów mostowych w m. Głużek o JNI 01 005642 i JNI 01005643 oraz w m. Rumoka o JNI 01005644 wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2332W od...

czytaj więcej o Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie przebudowy obiektów mostowych w Głużku i Rumoce »

Obwieszczenie rozbudowa MBP Kosiny Bartosowe

Komunikaty

Obwieszczenie o rozbudowie i modernizacji instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych na działkach o numerach ew. 71/5 i 7117 w Kosinach Bartosowych.

czytaj więcej o Obwieszczenie rozbudowa MBP Kosiny Bartosowe »

Realizacja: IDcom.pl