Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego.

Urzad Gminy zawiadamia ze zostało zakończone postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kopaliny ze złoża piasków Kosiny Stare działka nr ew. 420, 421 obręb Stare Kosiny, gmina Wiśniewo, powiat mławski.

Zwiększenie obsady fermy drobiu Bogurzynek na działce 569-3

Urząd Gminy zwraca się z prosbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko d1a przedsięwzięcia pn.: Zmiana sposobu użytkowania istniejących trzech budynków inwentarskich do hodow1i stada rodzicie1skiego kur mięsnych w systemie sciółkowym polegająca na zwiększeniu obsady z łącznej...

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, decyzją z dnia 6 listopada 2019 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL/Z00.420.66.2018.EU/ mko.18, odmowił stwierdzenia nieważności decyzji własnej z dnia 18 kwietnia 2017 r., znak: DOOŚ-OAII.4200.14.2016.ew.jSz.25, Zminającej decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2011 r.,...

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w/s S7 zadanie II

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) -Płońsk (S 10) na odcinku Mława -Strzegowo -Zadanie II

Zwiększenie obsady fermy drobiu Kowalewo na działce 706/18

Urzad Gminy w Wiśniewie zwraca się z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu obsady drobiu w kurniku nr 1( będącym w fazie budowy) przeznaczonym do odchowu kur reprodukcyjnych o 51,2 DJP z 13 200 szt./cykl (52,8 DJP) do 26000 szt./cykl (104,0...

Usuwanie azbestu z terenu gminy Wiśniewo

Usuwanie azbestu z terenu gminy Wiśniewo dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 15 759,04 zł

Zwiększenie obsady fermy drobiu Bogurzynek na działce 569/4

Urząd Gminy zwraca się z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Zmiana sposobu użytkowania istniejących trzech budynków inwentarskich do hodowli stada rodzicielskiego kur mięsnych w systemie sciółkowym polegająca na zwiększeniu obsady z łącznej...

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w/s S7

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) -Płońsk (S 10) na odcinku Mława -Strzegowo -Zadanie I

Ogłoszenie

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniewo dla obrębów Modła, Nowa Otocznia, Stara Otocznia.