Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie - Wody Polskie

0 wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie trzech studni chtonnych z kręgww betonowych, na dziatce nr 688/1, obręb Głużek, gm. Wisniewo, pow. mtawski

Obwieszczenie w/s S7 zadanie I

Rozbudowa drogi krajowej nr 7 polegająca na budowie wiaduktu nad trasą kolejową E-65 oraz nad planowaną Zachodnią Obwodnicą Mławy.

Decyzja o odmowie wydania zgody dla wniosku MAZWIR Sp. z o.o

Wójt Gminy Wiśniewo odmawia wydania zgody na realizacje przedsięwzięcia polegajacego na wydobyciu kopaliny ze złoża piasków Kosiny Stare działka nr ew. 420, 421 obręb Stare Kosiny, gmina Wiśniewo, powiat mławski.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego.

Urząd Gminy zawiadamia że zostało zakończone postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie i eksploatacji trzech kurników do chowu kur hodowlanych-stada rodzicielskiego w systemie sciółkowym w ilości 52476 szt. (209,9) w obrębie...