Urząd Gminy Wiśniewo

Komunikaty zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Obwieszczenie Wody Polskie

Komunikaty

Podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wylotem do rowu melioracyjnego o nazwie R-C 18 w km 6+650, zlokalizowanym...

czytaj więcej o Obwieszczenie Wody Polskie »

Zawiadomienie Wojewody mazowieckiego dotyczace Budowy S7

Komunikaty

Zostało Wszczęte postępowanie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) -Płonsk (S10) na odcinku Mława -Strzegowo -Zadanie I"

czytaj więcej o Zawiadomienie Wojewody mazowieckiego dotyczace Budowy S7 »

Zawiadomienie

Komunikaty

Wójt UG Wiśniewo zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie Budowy GPZ Miączyn wraz z linią 110 kV oraz powiązaniami z siecią SN-15 kV.

czytaj więcej o Zawiadomienie »

Odbiór azbestu

Komunikaty

Uwaga !!! Urząd Gminy w Wiśniewie w ramach programu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest” informuje o możliwości bezpłatnego odbioru eternitu. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do tutejszego Urzędu-...

czytaj więcej o Odbiór azbestu »

Usuwanie azbestu

Komunikaty

„Usuwanie azbestu z terenu gminy Wiśniewo dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 20.283,00 zł ”.

czytaj więcej o Usuwanie azbestu »

Realizacja: IDcom.pl