Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rozstrzygnięcie protestu

Rozstrzygnięcie protestu dotyczącego przetargu na "Modernizacje centralnego ogrzewania w Szkołach postawowych w Bogurzynie, Głużku i Starych Kosinach"

Protest

Protest złożony przez "EUROINSTAL" Mirosław Dębski i Synowie spółka z o. o. dotyczacego przetargu na "Modernizacje centralnego ogrzewania w Szkołach postawowych w Bogurzynie, Głużku i Starych Kosinach"

Zawiadomienie

Urząd Gminy w Wiśniewie, działając na podstawie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Uprzejmie informujemy, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w postępowaniu Nr Or.341/5/09 na „Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkołach Podstawowych w Bogurzynie, w Głużku, w Starych Kosinach” jako najkorzystniejsza ofertę cenową wybrano ofertę Firma Techniczno – Handlowa SAN-BUD 09-200 Sierpc ul. Instalatarów...

Rozstrzygnięcie przetargu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Modernizacja linii kolejowej

Obwieszczenie o przebudowie i rozbudowie (modernizacji) lini kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia od km 123.810 do km 125.700, LCS Ciechanów w raz z budową skrzyżowania dwupoziomowego - wiaduktu drogowego w km 124.895,15 nowej linii kolejowej E-65 w ciągu drogi powiatowej nr 07349 relacji Otocznia - Mława, na terenie gminy Wiśniewo.