Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr VI/34/2019

W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty.

Uchwała Nr VI/33/2019

W sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiśniewo.

Uchwała Nr VI/32/2019

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.

Zarządzenie Nr 18/2019

Zarządzenie w sprawie: zmiany uchwały budzetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.

Zarządzenie Nr 17/2019

Zarządzenie w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.

Zarządzenie Nr 16/2019

Zarządzenie w sprawie : powołania do Składu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pana Mirosława Wyszyńskiego.

Zarządzenie Nr 15/2019

Zarządzenie w sprawie zasad zapewnienia okularów korygujących pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitora ekranowego.

Zarządzenie Nr 14/2019

Zarządzenie w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.

Zarządzenie Nr 13/2019

Zarządzenie w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania zwykonania planu finansowego jednostki kultury za rok 2018.

Zarządzenie Nr 12/2019

Zarządzenie w sprawie: przyjęcia bilansu oraz rachunku zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie.