Prawo miejscowe

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 10/2020

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostki kultury za rok 2019.

Zarządzenie Nr 9/2020

w sprawie zmiany regulaminu gospodarowania srodkami Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych.

Zarządzenie Nr 8/2020

w sprawie: zasad zwrotu kosztow przejazdu uczniow niepełnosprawnych oraz ich rodzicow, opiekunow lub opiekunow prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub osrodka umoiliwiającego realizację: obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, i z powrotem w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodzicow, opiekunow lub opiekunow prawnych.

ZARZĄDZENIE NR 5/2020

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2020.

ZARZĄDZENIE NR 4/2020

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2020.

ZARZĄDZENIE NR 3/2020

W sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniewo, w roku szkolnym 2020/2021.

ZARZĄDZENIE NR 2/2020

W sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

ZARZĄDZENIE NR 1/2020

W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wiśniewo oraz zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wiśniewo.