Prawo miejscowe

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 16/2019

Zarządzenie w sprawie : powołania do Składu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pana Mirosława Wyszyńskiego.

Zarządzenie Nr 15/2019

Zarządzenie w sprawie zasad zapewnienia okularów korygujących pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitora ekranowego.

Zarządzenie Nr 14/2019

Zarządzenie w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.

Zarządzenie Nr 13/2019

Zarządzenie w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania zwykonania planu finansowego jednostki kultury za rok 2018.

Zarządzenie Nr 12/2019

Zarządzenie w sprawie: przyjęcia bilansu oraz rachunku zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniewie.

Uchwała Nr V/31/2019

W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniewo oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku.

Uchwała Nr V/30/2019

W sprawie przyjęcia " Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiśniewo na rok 2019".

Uchwała Nr V/29/2019

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.

Uchwała Nr V/28/2019

W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo.

Uchwała Nr IV/27/2019

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa.