Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała nr XVII/79/2020

w sprawie: zmiany uchwaly budzetowej Gminy Wisniewo na rok 2020

Uchwała nr XVII/78/2020

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisniewo

Uchwała nr XVIII/87/2020

w sprawie przyjęcia" Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi ora zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie Gminy Wisniewo na rok 2020".

Uchwała nr XVIII/86/2020

w sprawie: zmiany uchwały budzetowej Gminy Wisniewo na rok 2020.

Uchwała nr XVIII/85/2020

w sprawie zatwierdzenia planow pracy Komisji Rady Gminy na 2020 rok.

Uchwała nr XVIII/84/2020

w sprawie nie wyrazenia zgody na wyodrybnienie w budzecie gminy na rok budzetowy 2021 srodków stanowiących fundusz solecki.

Uchwała nr XVII/83/2020

zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

Uchwała nr XVII/82/2020

w sprawie wskazania uczniom klas VI realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII-VIII

Uchwała nr XVII/81/2020

w sprawie okreslenia sredniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wisniewo na rok szkolny 2019/2020.

Uchwała nr XVII/80/2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mlawskiego