Prawo miejscowe (2017)

Wybierz rok

Uchwała Nr XXX/136/17

W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionych, w tym osobom bezdomnym.

Uchwała Nr XXX/135/17

W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wiśniewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wiśniewie.

Uchwała Nr XXX/134/17

W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Starych Kosinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Starych Kosinach.

Uchwała Nr XXX/133/17

W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Głużku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Głużku.

Uchwała Nr XXX/132/17

W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bogurzynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bogurzynie.

Uchwała Nr XXX/131/17

W sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Wiśniewo z organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.

Uchwała Nr XXX/130/17

W sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXX/129/17

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2017.

Uchwała Nr XXX/128/17

W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo.

Zarządzenie Nr 39/17

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2017.