Prawo miejscowe - archiwum

Wybierz rok

Uchwała Nr XXIII/104/17

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2017.

Uchwała Nr XXIII/103/17

W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2017 rok.

Uchwała Nr XXIII/102/17

W sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rady Gminy.

Zarządzenie Nr 37/16

W sprawie aktualizacji zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie Nr 36/16

W sprawie aktualizacji zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie Nr 35/16

W sprawie ustalenia kosztu jednostkowego 1 godziny świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi od 1 stycznia 2017 roku.

Zarządzenie Nr 34/16

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2016

Zarządzenie Nr 32/16

w sprawie procedury kontroli terminowej prowadzenia egzekucji zaległoąci opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zarządzenie Nr 31/16

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2016

Zarządzenie Nr 30/16

w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatkuod towarów i usług w Gminie Wiśniewo oraz jej jednostkach budżetowych