Prawo miejscowe

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 29/2019

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.

Zarządzenie Nr 28/2019

W sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bogurzynie z zajmowanego stanowiska.

Zarządzenie Nr 27/2019

W sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2019r.

Zarządzenie Nr 26/2019

W sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

Zarządzenie Nr 25/2019

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.

Zarządzenie Nr 24/2019

W sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie : Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.

Zarządzenie Nr 23/2019

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.

Zarządzenie Nr 22/2019

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.

Uchwała Nr IX/47/2019

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniewo dla obrębów Kosiny Kapiczne, Kosiny Bartosowe, Stare Kosiny i Żurominek.

Uchwała Nr IX/46/2019

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego.