Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr XIII/63/2019

W sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania.

Uchwała Nr XIII/62/2019

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.

Uchwała Nr XIII/61/2019

W sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XII/60/2019

W sprawie wyrażenia zgody na działalność Gminy Wiśniewo w zakresie telekomunikacji.

Uchwała Nr XI/59/2019

W sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiśniewo.

Uchwała Nr XI/58/2019

W sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Uchwała Nr XI/57/2019

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego.

Uchwała Nr XI/56/2019

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.

Uchwała Nr XI/55/2019

W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo.

Zarządzenie Nr 42/2019

Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości.