Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr III/11/2018

W sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo.

Zarządzenie Nr 11/2019

Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

Zarządzenie Nr 10/2019

Zarządzenie w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw.

Zarządzenie Nr 9/2019

Zarządzenie w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.

Zarządzenie Nr 8/2019

Zarządzenie w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 7/2019

Zarządzenie w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniewo, w roku szkolnym 2019/2020.

Zarządzenie Nr 6/2019

W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Otocznia w drodze bezprzetargowej -działka nr. ew: 54, 0 pow. 700 m2•

Zarządzenie Nr 5/2019

W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wiśniewo w drodze bezprzetargowej -działka 181/30 pow. 192 m2•

Zarządzenie Nr 4/2019

Zarządzenie w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Zarządzenie Nr 3/2019

Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Wiśniewie.