Prawo miejscowe

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 20/2019

W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bogurzynie.

Zarządzenie Nr 19/2019

W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wiśniewie.

Uchwała Nr VII/37/2019

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.

Uchwała Nr VII/36/2019

Zmieniająca uchwałę Nr VI/32/2019 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.

Uchwała Nr VI/35/2019

Zmieniająca uchwalę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniewo.

Uchwała Nr VI/34/2019

W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty.

Uchwała Nr VI/33/2019

W sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiśniewo.

Uchwała Nr VI/32/2019

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.

Zarządzenie Nr 18/2019

Zarządzenie w sprawie: zmiany uchwały budzetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.

Zarządzenie Nr 17/2019

Zarządzenie w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.