Prawo miejscowe

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 24/2019

W sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie : Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.

Zarządzenie Nr 23/2019

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.

Zarządzenie Nr 22/2019

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.

Uchwała Nr IX/47/2019

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniewo dla obrębów Kosiny Kapiczne, Kosiny Bartosowe, Stare Kosiny i Żurominek.

Uchwała Nr IX/46/2019

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego.

Uchwała Nr IX/45/2019

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.

Uchwała Nr IX/44/2019

Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wiśniewo wotum zaufania za 2018 rok.

Informacja w sprawie zmiany infromacji i deklaracji podatkowych z dniem 1 lipca 2019 roku

Informujemy, że od 1 lipca 2019 roku obowiązują nowe wzory informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów. Również z dniem 1 lipca 2019 roku informacje i deklaracje na podatek mogą być przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej...

Uchwała Nr VIII/43/2019

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniewo dla obrębów Modła, Nowa Otocznia, Stara Otocznia.

Uchwała Nr VIII/42/2019

Uchylająca uchwałę Nr XVII/78/16 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wisniewo.