Prawo miejscowe

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 7/2019

Zarządzenie w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniewo, w roku szkolnym 2019/2020.

Zarządzenie Nr 6/2019

W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Otocznia w drodze bezprzetargowej -działka nr. ew: 54, 0 pow. 700 m2•

Zarządzenie Nr 5/2019

W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wiśniewo w drodze bezprzetargowej -działka 181/30 pow. 192 m2•

Zarządzenie Nr 4/2019

Zarządzenie w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Zarządzenie Nr 3/2019

Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Wiśniewie.

Zarządzenie Nr 2/2019

Zarządzenie w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Wiśniewo.

Zarządzenie Nr 1/2019

Zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw.

Informacja dotyczaca podatku od środków transportowych na 2019 r.

Urząd Gminy w Wiśniewie informuje, że zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436) od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) i załącznika do...