Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXVII/164/18

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2018.

Zarządzenie Nr 28/2018

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2018.

Zarządzenie Nr 27/2018

W sprawie zasad zapewnienia okularów korygujących pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitora ekranowego.

Zarządzenie Nr 26/2018

W sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie "Programu współpracy Gminy Wiśniewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2019"

Zarządzenie Nr 25/2018

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2018.

Zarządzenie Nr 24/2018

W sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2018r.

Zarządzenie Nr 23/2018

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2018.

Zarządzenie Nr 22/2018

W sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Zarządzenie Nr 21/2018

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2018.