Prawo miejscowe

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 41/2019

Zarządzenie w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.

Zarządzenie Nr 40/2019

Zarządzenie w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2020.

Zarządzenie Nr 39/2019

Zarzadzenie w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zarządzenie Nr 38/2019

Zarzadzenie w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.

Uchwała Nr X/54/2019

W sprawie zabezpieczenia środków finansowych na lata 2020-2021 na współfinansowanie zadania Powiatu Mławskiego.

Uchwała Nr X/53/2019

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniewo dla obrębów Bogurzyn, Bogurzynek i Kowalewo.

Uchwała Nr X/52/2019

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniewo dla obrębów Głużek i Podkrajewo.

Uchwała Nr X/51/2019

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniewo dla obrębów Korboniec, Wiśniewko, Wojnówka Wiśniewo.

Uchwała Nr X/50/2019

Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.

Uchwała Nr X/49/2019

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.