Prawo miejscowe (2019)

Wybierz rok

Uchwała Nr X/54/2019

W sprawie zabezpieczenia środków finansowych na lata 2020-2021 na współfinansowanie zadania Powiatu Mławskiego.

Uchwała Nr X/53/2019

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniewo dla obrębów Bogurzyn, Bogurzynek i Kowalewo.

Uchwała Nr X/52/2019

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniewo dla obrębów Głużek i Podkrajewo.

Uchwała Nr X/51/2019

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniewo dla obrębów Korboniec, Wiśniewko, Wojnówka Wiśniewo.

Uchwała Nr X/50/2019

Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.

Uchwała Nr X/49/2019

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.

Uchwała Nr X/48/2019

Zmieniająca uchwałę: w sprawie ustalenia Regulaminu szczegółowych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

Zarządzenie Nr 37/2019

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie "Programu współpracy Gminy Wiśniewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2019"

Zarządzenie Nr 36/2019

Zarządzenie w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.

Zarządzenie Nr 35/2019

Zarządzenie w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2019.