Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXI/141/17

W sprawie zniesienia pomnika przyrody.

Uchwała Nr XXXI/140/17

W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.

Uchwała Nr XXXI/139/17

w sprawie: zmiany uchwaty budzetowej Gminy Wisniewo na rok 2017.

Uchwała Nr XXXI/138/17

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiśniewo na rok 2018.

Uchwała Nr XXXI/137/17

W sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo.

Uchwała Nr XXX/136/17

W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionych, w tym osobom bezdomnym.

Uchwała Nr XXX/135/17

W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wiśniewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wiśniewie.

Uchwała Nr XXX/134/17

W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Starych Kosinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Starych Kosinach.

Uchwała Nr XXX/133/17

W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Głużku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Głużku.

Uchwała Nr XXX/132/17

W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bogurzynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bogurzynie.