Urząd Gminy Wiśniewo

Uchwały Rady zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

UCHWAŁA Nr XXVI/114/17

Uchwały Rady

W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

czytaj więcej o UCHWAŁA Nr XXVI/114/17 »

UCHWAŁA Nr XXVI/113/17

Uchwały Rady

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.

czytaj więcej o UCHWAŁA Nr XXVI/113/17 »

UCHWAŁA Nr XXV/112/17

Uchwały Rady

W sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do oddziałow przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kandydatów do klas pierwszych na uczniów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest...

czytaj więcej o UCHWAŁA Nr XXV/112/17 »

UCHWAŁA Nr XXV/111/17

Uchwały Rady

W sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

czytaj więcej o UCHWAŁA Nr XXV/111/17 »

UCHWAŁA Nr XXIV/110/17

Uchwały Rady

W sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

czytaj więcej o UCHWAŁA Nr XXIV/110/17 »

UCHWAŁA Nr XXIV/109/17

Uchwały Rady

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego.

czytaj więcej o UCHWAŁA Nr XXIV/109/17 »

UCHWAŁA Nr XXIV/108/17

Uchwały Rady

W sprawie nie wyrazenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok budżetowy 2018 środków stanowiących fundusz sołecki.

czytaj więcej o UCHWAŁA Nr XXIV/108/17 »

UCHWAŁA Nr XXIV/107/17

Uchwały Rady

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2017.

czytaj więcej o UCHWAŁA Nr XXIV/107/17 »

UCHWAŁA Nr XXIV/106/17

Uchwały Rady

W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo.

czytaj więcej o UCHWAŁA Nr XXIV/106/17 »

UCHWAŁA Nr XXIV/105/17

Uchwały Rady

W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiśniewo na rok 2017".

czytaj więcej o UCHWAŁA Nr XXIV/105/17 »

Realizacja: IDcom.pl