Urząd Gminy Wiśniewo

Uchwały Rady zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Uchwała Nr XXII/97/16

Uchwały Rady

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiśniewo na rok 2017.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXII/97/16 »

Uchwała Nr XXII/96/16

Uchwały Rady

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXII/96/16 »

Uchwała Nr XXI/95/16

Uchwały Rady

W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uisczoną przez właściciela nieruchomości opłatę...

czytaj więcej o Uchwała Nr XXI/95/16 »

Uchwała Nr XXI/94/16

Uchwały Rady

W sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiśniewo.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXI/94/16 »

Uchwała Nr XXI/93/16

Uchwały Rady

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2016.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXI/93/16 »

Uchwała Nr XXI/92/16

Uchwały Rady

W sprawie uchwalenia Współpracy Gminy Wiśniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie w roku 2017.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXI/92/16 »

Uchwała Nr XXI/91/16

Uchwały Rady

W sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXI/91/16 »

Uchwała Nr XX/90/16

Uchwały Rady

W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty.

czytaj więcej o Uchwała Nr XX/90/16 »

Uchwała Nr XX/89/16

Uchwały Rady

W sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiśniewo.

czytaj więcej o Uchwała Nr XX/89/16 »

Uchwała Nr XX/88/16

Uchwały Rady

W sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

czytaj więcej o Uchwała Nr XX/88/16 »

Realizacja: IDcom.pl