Urząd Gminy Wiśniewo

Uchwały Rady zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Uchwała Nr XXII/101/16

Uchwały Rady

W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXII/101/16 »

Uchwała Nr XXII/100/16

Uchwały Rady

W sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wiśniewo na lata 2017-2021.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXII/100/16 »

Uchwała Nr XXII/99/16

Uchwały Rady

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2016.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXII/99/16 »

Uchwała Nr XXII/98/16

Uchwały Rady

W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXII/98/16 »

Uchwała Nr XXII/97/16

Uchwały Rady

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiśniewo na rok 2017.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXII/97/16 »

Uchwała Nr XXII/96/16

Uchwały Rady

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXII/96/16 »

Uchwała Nr XXI/95/16

Uchwały Rady

W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uisczoną przez właściciela nieruchomości opłatę...

czytaj więcej o Uchwała Nr XXI/95/16 »

Uchwała Nr XXI/94/16

Uchwały Rady

W sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiśniewo.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXI/94/16 »

Uchwała Nr XXI/93/16

Uchwały Rady

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2016.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXI/93/16 »

Uchwała Nr XXI/92/16

Uchwały Rady

W sprawie uchwalenia Współpracy Gminy Wiśniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie w roku 2017.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXI/92/16 »

Realizacja: IDcom.pl