Urząd Gminy Wiśniewo

Uchwały Rady zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Uchwała Nr XVIII/83/16

Uchwały Rady

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2016.

czytaj więcej o Uchwała Nr XVIII/83/16 »

Uchwała Nr XVII/82/16

Uchwały Rady

W sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniewo.

czytaj więcej o Uchwała Nr XVII/82/16 »

Uchwała Nr XVII/81/16

Uchwały Rady

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wiśniewo na lata 2016-2018.

czytaj więcej o Uchwała Nr XVII/81/16 »

Uchwała Nr XVII/80/16

Uchwały Rady

W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wiśniewo na lata 2016-2020.

czytaj więcej o Uchwała Nr XVII/80/16 »

Uchwała Nr XVII/79/16

Uchwały Rady

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2016.

czytaj więcej o Uchwała Nr XVII/79/16 »

Uchwała Nr XVII/78/16

Uchwały Rady

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniewo.

czytaj więcej o Uchwała Nr XVII/78/16 »

Uchwała Nr XVII/77/16

Uchwały Rady

W sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz taryfy za odprowadzanie ściekow na terenie Gminy Wiśniewo.

czytaj więcej o Uchwała Nr XVII/77/16 »

Uchwała Nr XVII/76/16

Uchwały Rady

W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

czytaj więcej o Uchwała Nr XVII/76/16 »

Uchwała Nr XVII/75/16

Uchwały Rady

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.

czytaj więcej o Uchwała Nr XVII/75/16 »

Uchwała Nr XVI/74/16

Uchwały Rady

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniewo.

czytaj więcej o Uchwała Nr XVI/74/16 »

Realizacja: IDcom.pl