Urząd Gminy Wiśniewo

Uchwały Rady zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Uchwała Nr XXI/91/16

Uchwały Rady

W sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXI/91/16 »

Uchwała Nr XX/90/16

Uchwały Rady

W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty.

czytaj więcej o Uchwała Nr XX/90/16 »

Uchwała Nr XX/89/16

Uchwały Rady

W sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiśniewo.

czytaj więcej o Uchwała Nr XX/89/16 »

Uchwała Nr XX/88/16

Uchwały Rady

W sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

czytaj więcej o Uchwała Nr XX/88/16 »

Uchwała Nr XX/87/16

Uchwały Rady

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2016.

czytaj więcej o Uchwała Nr XX/87/16 »

Uchwała Nr XIX/86/16

Uchwały Rady

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2016.

czytaj więcej o Uchwała Nr XIX/86/16 »

Uchwała Nr XIX/85/16

Uchwały Rady

W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo.

czytaj więcej o Uchwała Nr XIX/85/16 »

Uchwała Nr XVIII/84/16

Uchwały Rady

W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie.

czytaj więcej o Uchwała Nr XVIII/84/16 »

Uchwała Nr XVIII/83/16

Uchwały Rady

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2016.

czytaj więcej o Uchwała Nr XVIII/83/16 »

Uchwała Nr XVII/82/16

Uchwały Rady

W sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniewo.

czytaj więcej o Uchwała Nr XVII/82/16 »

Realizacja: IDcom.pl