Urząd Gminy Wiśniewo

Uchwały Rady zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Uchwała Nr XXXII/144/18

Uchwały Rady

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2018.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXXII/144/18 »

Uchwała Nr XXXII/143/18

Uchwały Rady

W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2018 rok.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXXII/143/18 »

Uchwała Nr XXXII/142/18

Uchwały Rady

W sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok budżetowy 2019 środków stanowiących fundusz sołecki.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXXII/142/18 »

Uchwała Nr XXXI/140/17

Uchwały Rady

W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXXI/140/17 »

Uchwała Nr XXXI/139/17

Uchwały Rady

w sprawie: zmiany uchwaty budzetowej Gminy Wisniewo na rok 2017.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXXI/139/17 »

Uchwała Nr XXXI/138/17

Uchwały Rady

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiśniewo na rok 2018.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXXI/138/17 »

Uchwała Nr XXXI/137/17

Uchwały Rady

W sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniewo.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXXI/137/17 »

Uchwała Nr XXX/136/17

Uchwały Rady

W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionych, w tym osobom bezdomnym.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXX/136/17 »

Uchwała Nr XXX/135/17

Uchwały Rady

W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wiśniewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wiśniewie.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXX/135/17 »

Realizacja: IDcom.pl