Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXVII/164/18

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2018.

Uchwała Nr XXXVI/163/18

W sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wiśniewo.

Uchwała Nr XXXVI/162/18

W sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wiśniewo, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Uchwała Nr XXXVI/161/18

W sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Wiśniewo.

Uchwała Nr XXXVI/160/18

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2018.

Uchwała Nr XXXV/159/18

W sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Wiśniewo.

Uchwała Nr XXXV/158/18

W sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wiśniewo do roku 2022"

Uchwała Nr XXXV/157/18

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego.

Uchwała Nr XXXV/156/18

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogowąl TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 -Dąbek-Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00...