Urząd Gminy Wiśniewo

Uchwały Rady zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Uchwała Nr XXXIV/154/18

Uchwały Rady

W sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiśniewie.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXXIV/154/18 »

Uchwała Nr XXXIV/153/18

Uchwały Rady

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2018.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXXIV/153/18 »

Uchwała Nr XXXIV/152/18

Uchwały Rady

W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXXIV/152/18 »

Uchwała Nr XXXIV/151/18

Uchwały Rady

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXXIV/151/18 »

Uchwała Nr XXXIII/150/18

Uchwały Rady

W sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Wiśniewo instrumentem płatniczym.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXXIII/150/18 »

Uchwała Nr XXXIII/149/18

Uchwały Rady

W sprawie przyjęcia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiśniewo na rok 2018".

czytaj więcej o Uchwała Nr XXXIII/149/18 »

Uchwała Nr XXXIII/148/18

Uchwały Rady

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2018.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXXIII/148/18 »

Uchwała Nr XXXIII/147/18

Uchwały Rady

W sprawie podziału gminy Wiśniewo na stale obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXXIII/147/18 »

Uchwała Nr XXXIII/146/18

Uchwały Rady

W sprawie podziału Gminy Wiśniewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXXIII/146/18 »

Uchwała Nr XXXII/145/18

Uchwały Rady

W sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXXII/145/18 »

Realizacja: IDcom.pl