Uchwały Rady - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXIII/104/17

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2017.

Uchwała Nr XXIII/103/17

W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2017 rok.

Uchwała Nr XXIII/102/17

W sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rady Gminy.

Uchwała Nr XI/53/15

W sprawie wyboru ławnika na potrzeby Sądu Rejonowego w Mławie na kadencję lat 2016 -2019.

Uchwała Nr XI/52/15

Uchylającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego.

Uchwała Nr XI/51/15

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2015.

Uchwała Nr XI/50/15

W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finnnsowej Gminy Wiśniewo.

Uchwała XI/49/15

W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniewo w zakresie tekstu planu.

UCHWAŁA NR XI/48/15

Zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wisniewo w zakresie tekstu planu.

Uchwała Nr X/47/15

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego.