Urząd Gminy Wiśniewo

Archiwum - Przetargi zobacz aktualne »

Modernizacja boisk na terenie gminy Wiśniewo

Urząd Gminy Wiśniewo, 06-521 Wiśniewo, woj. mazowieckie, pow. mławski, tel. (23) 655 70 24 fax. (23) 655 72 27, e-mail: ugwisniewo@bazagmin.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony pisemny na "Modernizację boisk na terenie gminy Wiśniewo"

Termin wykonania zamówienia od 24.07.2006r. do 15.09.2006r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać nieodpłatnie w: Urząd Gminy 06-521 Wiśniewo, pow. mławski w pok. Nr 7 w godz. 8.00-14.00

Ofertę należy do dnia 12.07.2006r. do godz. 11:00 do: Urzędu Gminy w Wiśniewie, 06-521 Wiśniewo, pow. mławski, pok Nr 7.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2006r. o godz. 11:05 w Urzędzie Gminy Wiśniewo w pok. Nr 8.

Kryterium wyboru wykonawcy:
Cena - 100%

Oferenci zostaja związani ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 11.08.2006r.

Wykonawca nie wnosi wadium.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest spełnienie warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych .

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Wiącek
Ilość wyświetleń: 828
05 marca 2008 00:42 Jacek Wiącek - Utworzenie dokumentu
Realizacja: IDcom.pl