Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rozbudowa budynku biurowego w Wiśniewie.

GMINA WIŚNIEWO OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 5 278 000 EURO NA: Rozbudowa budynku biurowego w Wiśniewie. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać nieodpłatnie w: Urząd Gminy Wiśniewo 06-521 Wiśniewo pow. mławski pok. Nr 7 w godz. 8.00 – 14.00

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniewo na działkach nr 165, 170/2, 171/3, 173/2, 176/1 oraz w miejscowości Bogurzynek na działkach 308, 474

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniewo na działkach nr 165, 170/2, 171/3, 173/2, 176/1 oraz w miejscowości Bogurzynek na działkach 308, 474

Remont kuchni w Zespole Szkół w Wiśniewie

Remont kuchni w Zespole Szkół w Wiśniewie

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniewo i Bogurzynku

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniewo na działkach nr 165, 170/2, 171/3, 173/2, 176/1 oraz w miejscowości Bogurzynek na działkach 308, 474.

kjfhdsgbkljfdalk

lksnbdsgnmfsm,g.rsmfng.

Wykonanie sieci wodociągowej i przyłączy we wsiach Wiśniewo, Kosiny Bartosowe, Stare Kosiny, Stara Otocznia, Nowa Otocznia, Głużek

Gmina Wiśniewo 06-521 Wiśniewo pow. mławski tel. nr 023 655-70-24 fax nr 023 655-72-27 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO NA: Wykonanie sieci wodociągowej i przyłączy we wsiach Wiśniewo, Kosiny Bartosowe, Stare Kosiny, Stara Otocznia, Nowa Otocznia, Głużek. Specyfikację istotnych warunków...

Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznych przez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych na terenie gminy Wiśniewo na odcinkach długości łącznej 10150 m

Urząd Gminy Wiśniewo, 06-521 Wiśniewo, woj. mazowieckie, pow. mławski, tel. (23) 655 70 24 fax. (23) 655 72 27, e-mail: ugwisniewo@bazagmin.pl ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na "Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznych przez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych na terenie gminy Wiśniewo na odcinkach długości łącznej...

Remont nawierzchni żwirowych dróg gminnych na terenie gminy Wiśniewo na powierzchni łącznej 23.000 m2

Urząd Gminy Wiśniewo, 06-521 Wiśniewo, woj. mazowieckie, pow. mławski, tel. (23) 655 70 24 fax. (23) 655 72 27, e-mail: ugwisniewo@bazagmin.pl ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na "Remont nawierzchni żwirowych dróg gminnych na terenie gminy Wiśniewo na powierzchni łącznej 23.000 m2." Specyfikację istotnych warunków zamówienia...

Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznych przez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych na terenie gminy Wiśniewo na odcinkach długości łącznej 10150 m

Urząd Gminy Wiśniewo, 06-521 Wiśniewo, woj. mazowieckie, pow. mławski, tel. (23) 655 70 24 fax. (23) 655 72 27, e-mail: ugwisniewo@bazagmin.pl ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na "Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznych przez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych na terenie gminy Wiśniewo na odcinkach długości łącznej...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głużek

Urząd Gminy Wiśniewo, 06-521 Wiśniewo, woj. mazowieckie, pow. mławski, tel. (23) 655 70 24 fax. (23) 655 72 27, e-mail: ugwisniewo@bazagmin.pl ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Głużek" Oferty należy składać do dnia 20.09.2006r. do godz. 11.00 w: Urzędzie Gminy Wiśniewo 06-521...