Urząd Gminy Wiśniewo

Archiwum - Przetargi zobacz aktualne »

Przetarg nieograniczony na wymianę okien w budynku Szkoły Podstawowej w Bogurzynie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 30 000 Euro

Urząd Gminy Wiśniewo, 06-521 Wiśniewo, woj. mazowieckie, pow. mławski, tel. (23) 655 70 24 fax. (23) 655 72 27, e-mail: ugwisniewo@box.ids.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony na dostawę i wymianę 56 szt. okien z PCV w budynku Szkoły Podstawowej w Bogurzynie.

Wymagany termin wykonania zamówienia 28.08.2003r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. 7 w godz. 8:00-14:00.
Cena specyfikacji 20 zł. (słownie dwadzieścia złotych).

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena ofert brutto - 80%
- okres gwarancji - 10%
- warunki płatności - 10%

Oferty należy składać do dnia 05.08.2003r. do godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego.
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 1000 zł. w dniu składania ofert do godz. 10:00 w kasie zamawiającego.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.08.2003r. o godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego pok. nr 9.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Wiącek
Ilość wyświetleń: 2947
05 marca 2008 00:42 Jacek Wiącek - Utworzenie dokumentu
Realizacja: IDcom.pl