Urząd Gminy Wiśniewo

Zarządzenia zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Zarządzenie Nr 12/17

Zarządzenia

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wiśniewo nieposiadających osobowości prawnej.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 12/17 »

Zarządzenie Nr 11/17

Zarządzenia

W sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wiśniewo.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 11/17 »

Zarzadzenie Nr 10/17

Zarządzenia

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2017.

czytaj więcej o Zarzadzenie Nr 10/17 »

Zarzadzenie Nr 9/17

Zarządzenia

W sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodów służbowych, pożarniczych i sprzętu silnikowego.

czytaj więcej o Zarzadzenie Nr 9/17 »

Zarzadzenie Nr 8/17

Zarządzenia

W sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania systemem Informatycznym.

czytaj więcej o Zarzadzenie Nr 8/17 »

Zarzadzenie Nr 7/17

Zarządzenia

W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia brakowania druków ścisłego zarachowania, które zostały zniszczone lub uszkodzone w procesach wydawania dowódow osobistych w latach 2001 -2015.

czytaj więcej o Zarzadzenie Nr 7/17 »

Zarzadzenie Nr 6/17

Zarządzenia

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2017.

czytaj więcej o Zarzadzenie Nr 6/17 »

Zarzadzenie Nr 5/17

Zarządzenia

W sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym...

czytaj więcej o Zarzadzenie Nr 5/17 »

Zarządzenie Nr 4/17

Zarządzenia

W sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostki kultury za rok 2016.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 4/17 »

Zarządzenie Nr 3/17

Zarządzenia

W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stara Otocznia w drodze bezprzetargowej.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 3/17 »

Realizacja: IDcom.pl