Zarządzenia (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 14/16

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2016.

Zarządzenie Nr 13/16

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2016.

Zarządzenie Nr 12/16

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2016.

Zarządzenie Nr 11/16

W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Wiśniewie do składania zapotrzebowania na dotacje związane z realizacją zadań oraz do składania rozliczeń i sprawozdań i wykorzystania tych dotacji.

Zarządzenie Nr 10/16

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2016.

Zarządzenie Nr 9/16

W sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostki kultury za rok 2015.

Zarządzenie Nr 8/16

Zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz zasad uzgadniania zjazdów z dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Wiśniewo.

Zarządzenie Nr 7/16

W sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wiśniewie.

Zarządzenie Nr 6/16

W sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.

Zarządzenie Nr 5/16

W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym nabór do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniewo w roku szkolnym 2016/2017.