Zarządzenia (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 18/2018

W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Kosinach.

Zarządzenie Nr 17/2018

W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wiśniewie.

Zarządzenie Nr 16/2018

W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie Nr 15/2018

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2018.

Zarządzenie Nr 14/2018

W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół.

Zarządzenie Nr 13/2018

W sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

Zarządzenie Nr 12/2018

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2018.

Zarządzenie Nr 11/2018

W sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa-Gospodarza (Host Nation Support -HNS) na terenie Gminy Wiśniewo.

Zarządzenie Nr 10/2018

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2018.

Zarządzenie Nr 9/2018

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wiśniewo na rok 2018.