Przetargi (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla potrzeb gospodarstw domowych Gminy Wiśniewo.

Przetarg na karosacja samochodu pożarniczego Star 266 dla OSP Kowalewo.

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTWIE ART. 11 UST. 8 NA: Karosacja samochodu pożarniczego Star 266 dla OSP Kowalewo.

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przebudowa chodników w miejscowościach: Podkrajewo, Wojnówka, Wiśniewko, Korboniec.

Przetarg nieograniczony

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTWIE ART. 11 UST. 8 NA: Przebudowa chodników w miejscowościach: Kowalewo, Bogurzynek, Bogurzyn, Głużek.

Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie placów gminnych, budowa boisk do koszykówki i siatkówki plażowej

Zagospodarowanie placów gminnych, budowa boisk do koszykówki i siatkówki plażowej – II etap w ramach projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w wioskach Gminy Wiśniewo”