Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odbiór azbestu

Uwaga !!! Urząd Gminy w Wiśniewie w ramach programu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest” informuje o możliwości bezpłatnego odbioru eternitu. Osoby

System selektywnej zbiórki odpadów - nowe cele

Poniżej link w sprawie ,planowanego również na terenie Gminy Wiśniewo, selektynego zbierania wybranych frakcji odpadów. https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/abc-segregacji-odpadow/

Badana Urzędu Statystycznego

Urząd Statystyczny w Warszawie realizuje prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny badania ankietowe. Mają one charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Na wysoką jakość wyników ma wpływ uczestnictwo w badaniach wszystkich wylosowanych gospodarstw oraz udzielenie...