Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

IX Sesja Rady Gminy

01.08.2019 odbędzie się IX Sesja Rady Gminy

Oferta realizacji zadania publicznego

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) w art. 19 a wprowadza możliwość zlecania zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert- tzw. tryb uproszczony lub tryb małych zleceń. Tryb małych zleceń, w przeciwieństwie do otwartego konkursu, uruchamiany jest na wniosek organizacji...