Oferty inwestycyjne - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Strefa gospodarcza"7"

Strefa aktywności gospodarczej związana z planowaną drogą ekspresową i miejscem obsługi podróżnych. W granicach terenów przewiduje się realizację obiektów przemysłowych, handlowych, usługowych. Dopuszcza się realizację obiektów, które mogą znacząco odziaływac na środowisko. Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) - teren pzreznacza...