Podatki i opłaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja w sprawie zmiany infromacji i deklaracji podatkowych z dniem 1 lipca 2019 roku

Informujemy, że od 1 lipca 2019 roku obowiązują nowe wzory informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów. Również z dniem 1 lipca 2019 roku informacje i deklaracje na podatek mogą być przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej...

Informacja dotyczaca podatku od środków transportowych na 2019 r.

Urząd Gminy w Wiśniewie informuje, że zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436) od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) i załącznika do...