Komunikaty

Obwieszczenie Wody Polskie

do publicznej wiadomosci informacj~ 0 wszcz~ciu post~powania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi (km 0+950 rowu melioracyjnego R-W) oczyszczonych sciek6w z oczyszczalni w m. Kosiny Stare gm. Wisniewo udzielonych decyzjCl Starosty Mtawskiego z dnia 20 maja 2009 r. 0 znaku RS.6223-12/2009 oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na us-tug~ wodnq polegajqCCJ na wprowadzaniu do ziemi -wylotem do rowu melioracyjnego R-W, w km 0+950 jego biegu, na dziatce nr ew. 50/7 obr~b Kosiny Stare, gm. Wisniewo, oczyszczonych sciek6w bytowych odprowadzanych z gminnej oczyszczalni sciekow BIOCLERE 0 przepustowosci 36 m3/d w m. Kosiny Stare, gm. Wisniewo na okres 10 lat.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.04.2019
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2019 10:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Ronkiewicz
Ilość wyświetleń: 203
30 kwietnia 2019 10:15 (Piotr Ronkiewicz) - Dodanie załącznika [obieszczenie_wody_polskie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 kwietnia 2019 10:15 (Piotr Ronkiewicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)